FaceBook

Ook Balen-Olmen heeft te maken met de groeiende verkeersdruk. In beide kernen en in de gehuchten. Vooral het doorgaand verkeer zorgt voor overlast en een veiligheidsrisico.

 

Als kleine gemeente kan je natuurlijk geen probleem als het toenemend verkeer op je eentje aanpakken. Maar we kunnen wel voor een betere samenwerking met de buurgemeenten zorgen,over de provinciegrenzen heen.

Zo moet er werk worden gemaakt van de doorgang naar het Kristalpark. Niet alleen het hek en depaaltjes weghalen, ook een bruikbare weg aanleggen.

Vrachtwagens hebben niets te zoeken in eenwoonkern met als enig doel een sluiproute te nemen. Uitsluitend plaatselijk verkeer voor deze grote jongens toelaten.

Daarnaast moeten we in de kernen de verkeersstroom beter te geleiden. Het principe “rechts afslaangaat sneller dan links afslaan”, moet hier onze leidraad worden.

En waar het moet, ruimte creëren voor het recht-doorgaand verkeer.Een herinrichting van het kruispunt op de Markt dient zich als eerste aan voor het centrum. Het doorgaand verkeer heeft plaats nodig om de voertuigen die richting Postel en Wezel willen afslaan,te kunnen paseren. Vlotter, makkelijker en minder overlast van aanschuivende files in de Vaartstraat.

In Olmen moeten we durven nadenken over een structurele oplossing om de dorpskern te ontlastenvan het vele , ook hier, doorgaand verkeer. De leefbaarheid, veilgheid en gezondheid in Olmen verdient beter.

Ook moeten we, zoals nu al gebeurt, samen met het Vlaams Gewest, ons fietspadennetwerk verder uitbouwen. De fiets gebruiken moet leuk en veilig zijn. Voor jong en oud.

Verkeer

volg ons ook op facebook

Hoe stem ik geldig?

Stemmen

Links