FaceBook

Het huidige bestuur is er trots op dat ze het afgelopen legislatuur de belastingen, zowel de persoonlijke als de onroerende, niet hebben verhoogd. Toch zijn onze facturen voor afvalverwerking fors verhoogd. Dit noemen we verdoken belastingverhoging. Ondanks dat we al koploper zijn op het gebied van gemeentebelastingen.

 

Wat krijgen we er voor terug?

Onze gemeente springt er uit wat betreft de rioleringsgraad, al is dit niet meteen een podiumplaats die je als gemeente wil. Balen heeft één van de laagste rioleringsgraden in heel Vlaanderen. Kleine kanttekening: de huidige meerderheid verkocht het bestaande rioleringsstelsel voor een kleine 10 miljoen euro. Dat geld verdween zomaar in de dagelijkse werking van de gemeente. Toch is er nog iets positief aan de verkoop van het rioleringsstelsel. Sinds de overname aan Pidpa zien we steeds meer rioleringswerken in de gemeente verschijnen. 

Balen krijgt jaarlijks ongeveer 27 miljoen euro om te investeren in haar gemeente. Toch is er weinig om over naar huis te schrijven, als we even stilstaan bij wat onze gemeente deze legislatuur heeft gedaan.

Al mogen we niet de nieuwe vrijliggende fietspaden vergeten. Zowel jong en oud kan nu  terug veilig fietsen op de steenweg naar Leopoldsburg en binnenkort op het vernieuwde fietspad in Rijsberg. Maar we mogen ons niet laten  misleiden. Dit is allemaal te danken aan het Vlaamse gewest. 

Verandering? Graag!

Het is van groot belang dat de gemeente efficiënt werkt. Denk maar aan de speeltuin van de Keiheuvel. Deze kost ons jaarlijks 400.000 euro. Toch stelt niemand zich de vraag hoe we deze kost kunnen verminderen. Of waarom kunnen we de gemeentebelasting niet verlagen naar de normale waardes binnen de provincie? 

Kortom Open VLD plus vindt dat de gemeentelijke financiële middelen grondig moeten worden herbekeken. Wat we zelf beter kunnen, moeten we ook net zelf doen. Waar we minder sterk in staan, geven we beter uit. Het wordt hoog tijd voor een financieel beleid dat ten goede komt van de burgers! We gaan dat gewoon doen!

Financien

volg ons ook op facebook

Hoe stem ik geldig?

Stemmen

Links